Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hareid

Trafikksikkerhetstiltak Fv 6i i Hareid
Ombygging av T-kryss til rundkjøring.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: