Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Averøy

Rehabilitering av idrettspark i Averøy kommune
Rehabilitering av kunstgressdekke og legge fast dekke for friidrett på 4 rundløpsbaner og 6 sprintbaner og tekniske øvelser: lengde-/tresteg, kulestøt, og høydehopp med opsjon på legging av faste dekke friidrett i vestre svingsektor. Samtidig skal grunnarbeider for friidrettsanlegget og tiltak for oppsamling av snø og granulat fra kunstgressbanen utføres.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 64 i Averøy
Estimert gjennomføring etter 2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: