Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ålesund

Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ørsta, Volda og Ålesund kommune.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai og ny brubås. Utasundspakken del 3.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2020-30 TJE Asfaltarbeider Møre og Romsdal
Felles kontrakt for Nordmøre og Romsdal og for Sunnmøre. Total kostnad er 66000000 mnok.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai. Utasundspakken del 3.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ålesund kommune
Rehabilitering av eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Grindvikvegen. Om lag 380 meter 160 PVC skal byttes ut med ny VL 180 PE. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. På deler av denne strekningen skal avløpsledningene skiftes ut. Videre skal det etableres ny vannledning fra Grindvikvegen mot landtak for sjøledning til Svorta, om lag 280 meter VL 180 PE i ny trase.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m på Sørneset i Ålesund
Ålesund kommune skal rehabilitere eksisterende ledninger for vann og avløp i Nils Winds veg, Magdevågvegen og Sørnesvegen på Sørneset. Omtrent 300 meter blanding av 110 PVC, 100 og 150 støpejern vannledning skal skiftes ut med 180 PE ledning. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. Om lag 235 meter 225 betong og 30 meter 250 PVC felles ledninger utskiftes med 160 PVC spillvannsledning, samt å legge 265 meter overvannsledning for separering og 8 nye gatesluker for overvannshåndtering. Det skal også etableres 3 nye hydranter for å øke brannvanndekningen i området.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 661 i Ålesund
Estimert gjennomføring etter 2027.
Oppgradering av vei i Vaksvika i Ålesund kommune
Vegen ligger i tilknytning til Fv. 650 Storfjordvegen på strekningen mellom Sjøholt og Stordal. Strekningen som skal utbedres er ca 500 meter.
Oppgradering av tunnel Fv 661 i Ålesund
Strossing pga skilta høgde 4 meter.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Boring av hull for stenger 140 mm ved hjelp av fartøyets borerigg m.m i Senja kommune
Anlegg HIB 854902 Mefjordingen Senja Ytterside N: 69 16.7496 E: 01647260. OV Skomvær trenger assistanse med boring av hull for stenger 140mm ved hjelp av fartøyets borerigg. I tillegg assistanse med styring av stenger i hull ved montering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: