Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Lunner

Riksveg 4 Roa-Gran grense, ny 4-felts motorveg, Rv 4 Hadeland etappe 2
Ca 4,2 km. Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 275 boenheter i området. 104 tomter er regulert til eneboliger.
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 2
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Nybygg av hytter på Løkenkollen i Lunner
20-25 hytter. Gnr/bnr: 64/171, 64/15, 64/26, 64/155 og 64/102.
Nybygg av næring på Grua i Lunner
Gnr/bnr: 68/20, 68/24, 68/23, 68/18, 68/11, 68/6 og 68/2.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: