Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Nybygg av boliger i Eidsvoll
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger mm i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av barneskole på Vilberg
Bygges på Tynsåkjordet.
Nybygg av dagsenter og boliger til funksjonshemmede i Sundet Eidsvoll
Gnr 17 Bnr 257. m. fl. Bygging av 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, trinn 5
Nedre Grindaveien 101 og 103. 60-65 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av boliger i Eidsvoll, trinn 2
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Rammeavtale for elektrikertjenester i gamle Akershus Fylkeskommune
Det er anledning til å gi tilbud på en eller flere kommuner; Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og/eller Ullensaker. Mulighet for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 2 år, med 12 måneder av gangen.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: