Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Alver

Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Bygging av oval rundkjøring, gang- og sykkelveg med veglys langs E39 Knarvik sentrum, ny kulvert for gang-/ sykkelveg, 450m med ny europaveg, og tilpasninger til eksisterende sideveger. Det skal også bygges et nytt VA-anlegg for Alver kommune innenfor anleggsområdet, støpe bekkeinntak i Lonebekken samt etablere system for håndtering av flomvann fra Lonebekken i trasé gjennom planområdet.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 4 mfl
Trinn 4 mfl består av 63 boenheter. Blir delt inn i flere byggetrinn. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av rekkehus i Manger, bygg 4
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger på Kjeilen i Lindås
34 eneboliger og 3-4 flerbolighus.
Nybygg av leiligheter i Austmarka, bygg 3
Trinn 3 består av 40 stk leiligheter. Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102, mfl
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av rekkehus i Manger, bygg 3
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av omsorgsboliger i Manger, bygg 2
Byggeklare tomter. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 4
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 5
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 6
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 7
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 9
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 2
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 3
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av tomannsboliger i Austmarka, bygg 2
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestland fylkeskommune
Aktører som allerede har, eller har planer om utbygging av - slikt breibandnett i alle eller deler av de aktuelle områda de kommende tre åra, bes derfor om å melde om dette til: Hans Inge Gloppen, hans.inge.gloppen@vlfk.no innen 01.09. 2020.
Etablering av kabelgrøfter inklusive levering og montering av veglys langs E39 Knarvik-Oppedal i Vestland
Prosjektet omfatter etablering av kabelgrøfter inklusive levering og montering av veglys for Statens vegvesen, samt legging av trekkerør for kabeletatene. Det skal legges nytt slitelag på eksisterende gang-/sykkelveg etter at arbeid med kabelgrøfter er ferdig, og på deler av stekningen skal det monteres nytt rekkverk. Fellesutlysning for strekningene på: Litle-Eikefet-Utnes, Utnes, Midtes, Vikanes.
Nybygg av parkeringsplass på Kolås i Alver kommune
Det skal etableres parkeringsplass på mellom 700-860 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: