Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Tønsberg

Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål. 120 sykehjemsplasser.
Nybygg av boligområde på Hogsnes
400 daa. Ca 200 boliger totalt.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal - Tech City i Tønsberg
6 daa. 3.600 kvm kontor, 3.200 kvm forretning/servering og 4.000 kvm parkering.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av svømmeanlegg i Tønsberg
Prosjektet er planlagt realisert i et interkommunalt samarbeid med Færder kommune. Det er inngått en samarbeidsavtale om utredning av felles nytt svømmeanlegg, samt intensjon om å realisere anlegget i fellesskap.
Nybygg av kontor og næringsbebyggelse i Tønsberg
6500 m2 kontor og 6500 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av næring/forretninger i Tønsberg
Gnr/bnr: 1008/41, 55, 93, 94, 95, 108, 6.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Snorres gate/Bisp Eysteins gate. Gnr/bnr: 1002/174, 210, 233, 234 og 453.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 139/90, 123, 371, 442 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 4
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 5
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Planområdet er på ca. 3 daa.
Nybygg av leiligheter og forretning/næring på Revetal i Re
4 etasjer med forretning/ næring på bakkeplan og boliger i øvrige etasjer. Takhager og terrasser.
Utbygging av bredbånd i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjelder områder i: Bamble, Drangedal, Færder, Hjartdal, Horten, Kragerø, Larvik, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Sandefjord, Skien, Tinn, Tokke og Tønsberg. Total kostnad: 60 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: