Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Kviteseid

Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal skisenter
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 ferdigregulerte tomter. Totalt 2000 tomter.
Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Overbygg på Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Nybygg av lagerhall til sortering av avfall i Kviteseid kommune
Oppføring av lagerhall tilknyttet eksisterende sorteringshaller på Renovest sin gjenvinningsstasjon.
Utbygging av bredbånd i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette så raskt som mulig, og innen 07.09.2020, kl. 12:00, til: torgeir.selle@vtfk.no.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: