Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Horten

Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gn/bnr: 125/19, 125/242, 125/326, 125/334, 125/333, 125/25 mfl.
Nybygg av leiligheter i Rørestrand, trinn 1
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av barneskole i Horten
18 byggemånader. Ca 120-150 elever. Skolen skal bygges på Nykirke idrettsanlegg og erstatte dagens skolebygg.
Ny gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 310 Falkenstenveien i Horten
Ca 3,5 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av lagertelt for strøgrus i Horten kommune
Teltet skal være av størrelse 15x30x6 meter. Det skal være elektrisk kjøreport og gangdør, samt inneha lys og avtrekksventilasjon. Det skal være stort nok for at lastebil skal tippe lass inne i teltet (6,5 meter). Det skal også lages ca 2 meter høyt grusvant inne i teltet slik at strøgrusen kan lagres opp i haug. Telt skal monteres på asfaltert areal. Grunnarbeider, kabelgrøft og asfaltering utføres av Horten kommune.
Utbygging av bredbånd i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjelder områder i: Bamble, Drangedal, Færder, Hjartdal, Horten, Kragerø, Larvik, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Sandefjord, Skien, Tinn, Tokke og Tønsberg. Total kostnad: 60 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: