Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (21)
Drangedal (23)
Færder (12)
Fyresdal (1)
Hjartdal (5)
Horten (18)
Kragerø (19)
Kviteseid (6)
Larvik (35)
Nissedal (5)
Nome (9)
Notodden (12)
Porsgrunn (32)
Sandefjord (43)
Seljord (11)
Siljan (1)
Skien (36)
Tinn (4)
Tokke (3)
Tønsberg (26)
Vinje (4)
Nybygg av boliger på Skjeggestadåsen i Tønsberg
Gnr/bnr: 526/58, 502/2, 4, 527/2, 9, 18.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Sande
Ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall og 3 000 m2 P-kjeller/teknisk.
Nybygg av sykehjem på Kverndalen i Skien sentrum
Gnr/Bnr: 2294, 2297, 2302 og 4620. Passiv hus.
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal skisenter
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 ferdigregulerte tomter. Totalt 2000 tomter.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 4 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av boliger på Eikelund i Holmestrand
Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av leiligheter og næring i Horten kommune
Ca. 76 leiligheter og 4000 m2 næring.
Nybygg av kontor og næringsbebyggelse i Tønsberg
6500 m2 kontor og 6500 m2 næringsbebyggelse.
Etablering av nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg på Vestfoldbanen i Tønsberg, Tønsberg stasjon
Nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg inn til stasjonen og oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) i henhold til fremtidige trafikkøkning, for eksempel fire tog i timen. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg til fire spor med plattfomer, og framtidig funksjoner vil være tilsvarende dagens.
Nybygg av industri og lager på Hvarnes i Larvik
Gnr/bnr: 2119/17, 8 og 32. Maksimalt bruksareal til ca. 20.000 m² BRA.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 1
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av leiligheter i Nøtterøy
Gnr 124, bnr 25, 26, 40 og 42, samt gnr 125, bnr 37, 68, 70, 73, 113 og 118.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Skien
Bravida AS, Skien, er totalteknisk konsulent, bruker Sweco.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av leiligheter i Rørestrand, trinn 1
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av flerbruksbygg på Bolstad Gård i Sande
Fremdrift avhenger av etablering av gang- og sykkelveg i kommunal/fylkeskommunal regi. Inngår i rekkefølgebestemmelsene.
Nybygg av testsenter i Porsgrunn
4000-5000 kvm totalt. Gassinstallasjon: Spot AS v/ Tor Inge Roan Ellingsen.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Holmestrand, trinn 1
21 stk rekkehus (2 etasjer) og 52 stk leiligheter (3-5 etasjer) i trinn 1. Totalt 50 stk rekkehus og 160 stk leiligheter på Mistelpark. Ladestasjoner for el-biler.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Holmestrand, trinn 2
Totalt 50 stk rekkehus (2 etasjer) og 160 stk leiligheter (3-5 etasjer) på Mistelpark. Ladestasjoner for el-biler.
Nybygg av boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 4
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 5
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Riving av industrihall og nybygg av boliger i Rørestrand, trinn 2
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av boliger, båthavn og næring i Bamble
Gnr/bnr: 29/6, 29/175, 29/306 og del av 200/1.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Planområdet er på ca. 3 daa.
Nybygg av verksted, lager og kontor på Herøya i Porsgrunn
Ca 11 daa. 3-4 etasjer. Gnr./bnr. 200/3956, 1991, 1992, 1994 og deler av eiendommen 200/1989.
Nybygg av boliger på Nylende i Skien
4-mannsbolig og rekkehus i 2 etasje og en 2-mannsbolig i 1 etasje.
Nybygg av barneskole i Horten
18 byggemånader. Ca 120-150 elever. Skolen skal bygges på Nykirke idrettsanlegg og erstatte dagens skolebygg.
Nybygg av leiligheter og forretning/næring på Revetal i Re
4 etasjer med forretning/ næring på bakkeplan og boliger i øvrige etasjer. Takhager og terrasser.
Nybygg av leiligheter på Kirkebukta i Kragerø
Oppføres i to trinn. Trinn 1: parkeringsanlegg med plass for ca 200 biler. Trinn 2: 30 leiligheter. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 mfl.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: