Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Nordreisa

Nybygg av leiligheter ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, 54 mfl
Nybygg av rekkehus ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, mfl
Nybygg av gravlund i Nordreisa
80 daa. Gravlunden skal tilsammen inneha ca. 1150 nye gravplasser. Gravfeltene skal tilrettelegges for kistegraver, urnegraver, og et gravfelt for andre trosretninger. Gnr/bnr: 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 12/28, 12/30, 13/5 og 13/119.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: