Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Namsos

Riving av næringsbygg og nybygg av kombinasjonsbygg i Namsos
Nybygg med 4.000 m2 næringsareal og mellom 25-30 leiligheter. Det blir tre etasjer med næringsbygg samt fem etasjer med bolig, og bygget føres opp i flere fløyer. Riving av omlag 2.000 m2 bygg som står på tomta i dag.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 2 mfl.
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nybygg av boligområde i Namsos trinn 2
Ca 25 boenheter fordelt på rekkehus, 2-mannsboliger og eneboliger.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Byggeklare tomter. 10 tomter i trinn 1. Totalt 53 tomter. Både en- og tomannsboliger på flere av tomtene og nabotomter kan eventuelt slås sammen. Området er flatt og lett utbyggbart.
Etablering av vaskeplass m.m i Namdalseid
Etablering av vaskeanlegg for biologisk grensekontroll ved mottak av kjøretøyer og materiell. Vaskeanlegget skal væreinnendørs med 4-6 stasjoner. Kontorareal med 2-4 plasser Garderober, toaletter og spiserom for ca. 10 personer. Området har verken vann eller avløp, og det er langt til offentlig infrastruktur. Vann og avløp for anlegget må løses med eget lokalt system. Anlegget vil ikke være i daglig bruk, men brukes intensivt i de periodene det er i bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: