Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Inderøy

Nybygg av helsehus/psykisk helse og rus på Straumen i Inderøy
14-18 byggemåneder. Det skal bygges helsehus med 24 behandlingsplasser og 24 boenheter for omsorg. I tillegg skal helsehuset huse administrasjon, psykisk helse og rus, produksjonskjøkken, kantine/kafe og dagsenter. Leverandør av badekabiner: Probad AB. Stikking: Skanska Survey. Radonmembran: Mester Sealing. Lås & beslag: Beslag consult.
Nytt oppvekstsenter i Inderøy
2 etasjer+ teknisk rom. Bygging av nytt oppvekstsenter for tre skoler og 2 barnehager som skal samlokaliseres.
Nybygg av leilighetsbygg i Straumen sentrum, Inderøy
Trinn 1 består av 2 bygg, bygg A og C. Bygg A= 6 leiligheter, Bygg C= 4 leiligheter.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 755 i Inderøy
2,7 km gs-veg. Omfatter ny gang- og sykkelveg, ny kryssløsning ved Kvistadbakken mot Sund, omlegging av kabler og VA anlegg, støttemurer, nødvendig forskyvning av fylkesveg, gatelys på deler av strekningen etc.
Etablering av adkomstveg til hytteområde i Inderøy
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for atkomst til hyttene gjennom kjørbar veg, 2-2,5 m bredde med grus i kjørespor og eventuelt gress i midtlinjen. Vegene skal tilpasses godt til terrenget.
Nytt fiberoptisk bredbånd i Inderøy kommune
Formålet med anskaffelsen er å inngå en 5-årig avtale om leveranse av kabel-TV og bredbånd for 143 boenheter i Inderøy kommune sin portefølje. Leverandøren skal tilby høyhastighets bredbåndsnett med fiber i rør som går helt frem til den enkelte boenhet og en grunnpakke med faste norske tv-kanaler med mulighet for å velge ytterligere strømmetjenester. Leverandøren skal være ansvarlig for utbygging, installering og administrasjon av dekodere/modem og har økonomisk risiko for alle kostnader forbundet med ødelagt/tapt utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: