Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Hitra

Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nytt boligfelt i Hitra
Med mulighet for bygging av 60-80 eneboliger. 150 daa.
Nybygg av verksted, lager og kontor på Hitra
Gnr/bnr: 17/1, 2 mfl. 80 dekar for salg.
Nybygg av hyttefelt på Hitra
25-30 hyttetomter. Gnr/Bnr: Gnr/bnr 22/3, 2, 4 og 6.
Nybygg av produksjons-/administrasjonsbygg ved Singsholmen på Fjellværøya Hitra
Her skal det i første omgang bygges produksjons- og administrasjonslokaler og driftsselskapet Skarsvåg Boats skal produsere båter og utstyr til fiskeri og havbruk, samt tilby båtlagring og service. 35.000 m2 tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: