Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vindafjord

Nybygg av industriområde i Ølen
Totalt 20 mål tomt. Kan deles i mindre deler.
Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Nybygg av leiligheter i Ølen
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Etablering av naustområde med småbåtanlegg og parkering i Nedre Vats
Gnr/bnr: 138/1 m.fl. Private grunneier/forslagsstiller: Inge og Agnes Olaug Mæland. Areal på ca. 12 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: