Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Suldal

Etablering av rasteplass m.m ved nasjonal turistveg i Hå
Nytt anlegg av rasteplass som erstatter eksisterende plass ved Flesefossen. Omfatter grunnarbeid, nytt toalettbygg og konstruksjonsarbeider. Byggearbeid utgjør hoveddelen av anlegget og utføres i betong, stål og tre.
Etablering av nytt teleskopamfi på kulturhus på Sand i Suldal
Levering og montering av nytt teleskopamfi i Suldal Kulturhus på Sand i Suldal kommune. Kontraktsarbeidet vil bestå av levering og montering av nytt teleskopamfi, samt demontering og riving av eksisterende amfi.
Utbygging mobilnett i Suldal kommune
Suldal kommune ønsker utbygging av mobilnett i utvalde områder: - Tysseland, Østebø, Selland (5 hus, 14 hytter, veg). - Lali/Hambrabø (16 hus, 22 hytter, R13 går igjennom området). - Bråtveit/Lågjen (1 hus, 1 hytte, R13 går igjennom området). - Ulladalen (12 hus, 11 hytter, noko veg). Total kostnad: 2,5 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: