Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sola

Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av leiligheter i Sola
BBB12: 30 leiligheter, BBB13 4 leiligheter, BBB14 6 leiligheter. Felles parkeringskjeller under BBB12.
Nybygg av rekkehus i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av dagligvarubutikk og flerbolighus i Sola
21 leiligheter og 1000 m2 næring.
Nybygg av rekkehus i Jåsund Tananger
BKS11: 3 rekkehus, BKS12: 7 rekkehus.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Etablering av infrastruktur i Sola, K1
Infrastruktur for 84 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: