Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sauda

Utvidelse av existerende industriområde på Birkeland i Sauda
Birkeland industriområde II på deler av 45/1,4, 44/13 og 45/75
Nybygg av hytter i Sauda
Totalt kan det bygges 100-150 hytter i området fordelt på flere utbyggere.
Rassikring på Fv 520 Gjuvastøl i Sauda
Lav prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Rensk, bolting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: