Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av kontor med parkeringskjeller i Sandnes
Prosjektet er lagt på is. Et eksisterende bygg skal renoveres, og ett nytt bygg skal bygges rundt og over dette. To overbygde atrium. Byggestart er avhengig av leiemarkedet og er derfor usikker. Kostnad er antatt.
Nybygg av boligområde i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 220-230 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Sandnes
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia, Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Massivtre. Spunting: Seabrokers.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura
Totalt 80 boenheter fordelt på 40 rekkehus og 40 leiligheter.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av dagsenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Nybygg av boligområde i Sandnes
20 daa. 32 leiligheter og 31 eneboliger.
Nybygg av kontor/handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. Trinnvis utbygging. 4-6 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Ganddal Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-20 måneder.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Bofellesskap for personer med psykiske lidelser. 9 boenheter, personalbase og fellesfunksjoner.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Sandnes
Felt KS1= 7 boliger. 4 eneboliger på 180 kvadratmeter, og tre rekkehus på 155 kvadratmeter. Felt KS3 = 7 eneboliger på 217 kvadratmeter.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av hotell i Sandnes
Usikkert prosjekt. Søker leietakere. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter i Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 stk rekkehus, 2 stk eneboliger og 4 leiligheter.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 3
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
7-8 enheter. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger i Sandnes
Byggeklare tomter høst 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av turisthytte på Kjerlag
Skal bygges mellom Kjerag og Flørli.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av småhus i Sandnes
To småhus i året.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur og grøntanlegg for Kveivane felt B2 og grønt G2. Infrastruktur for 18 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: