Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter.
Riving av butikker, nybygg av næringsbygg, boliger mm, Sandnes, trinn 1
BIM Koordinator: Skanska Norge AS, Oslo. Lås & Beslag: Låsesenteret. Kontaktperson: Tommy Laland.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av grunnskole i Sandnes
400 elever. Leverandør av lås og beslag: Låsesenteret.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Sandnes
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av leilighetsbygg, kontor og forretningsbygg i Sandnes
Prosjektet består av 3 bygg, bygg A med 22 leiligheter, bygg B med 32 leiligheter og bygg C med 18 leiligheter. Prosjektet er planlagt oppført i ett byggetrinn med tilsammen 72 leiligheter og 4 næringslokaler. Der er 1 næringslokale i bygg A, 2 næringslokaler i bygg B og 1 næringslokale i bygg C, alle på bakkeplan. Garasjeanlegg ligger i hvert bygg på bakkenivå under leilighetsetasjene og er automatisk parkeringsanlegg. Leilighetene får tilkomst til garasjeetasjen via trapp og heis i leilighetsbyggene, samt fra inngangspartier. For noen leiligheter går adkomsten fra trapperom via rom for sykkelparkering eller lignende.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av boligområde i Sandnes
20 daa. 32 leiligheter og 31 eneboliger.
Nybygg av kontor/handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. Trinnvis utbygging. 4-6 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 1
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av flerbrukshall i Skaarlia, Sandnes
Leverandør av lås og beslag: Låsesenteret.
Nybygg av leilighetsbygg i Ganddal Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-20 måneder.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 478 Torvmyrveien i Sandnes
1150 m. I bymiljøpakkens budsjett 2020.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Solavskjerming: Atum.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK9
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Hana bydel, Sandnes
Nr. 7-13, 4 boenheter. BRA: 450 m2 Nr. 15-25, 6 boenheter. BRA: 680
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter på Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Hana bydel, Sandnes
Leverandør av peis: Peisselskapet.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK10
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, del 3
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av turisthytte på Kjerlag
Skal bygges mellom Kjerag og Flørli.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Nybygg av landstrømanlegg i Sandnes
Komplett landstrømanlegg med tilhørende arbeid og høyspent del, som skal installeres på kaien på Strandgata 151.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: