Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Rennesøy

Nytt kirkesenter på Hausken i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av gang- og sykkelvei, bru og kai i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: