Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Randaberg

E39 Rogfast, E04 hovedtunnel nord
10,6 km hovedveg, 1 525 m andre veger, 59m bru, 9 500 m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av eneboliger og flerbolighus i Randaberg
7 eneboliger og 18 leiligheter fordelt på 2 hus.
Etablering av ledningsnett for VA i Randaberg kommune
Ca. 190m nytt VA-anlegg i vei/sideareal for vei. Hovedledninger: VL 280 PE 100, OV400 DV (OV 200 DV på deler). SP 160 PVC. SPP140 PE 100. OPSJON: Ca 500m nytt VA-anlegg i åker, hvor det er en del fortidsminner som må ivaretas i utførelsen. Hovedledninger SP160 PVC, VL 280 PE 100. Ca. 115m stikkledning fra hovedledninger for mulig påkobling. VL DN32 PE100 og SPP DN63 PE100.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: