Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Randaberg

Etablering av ledningsnett for VA i Randaberg kommune
Ca. 190m nytt VA-anlegg i vei/sideareal for vei. Hovedledninger: VL 280 PE 100, OV400 DV (OV 200 DV på deler). SP 160 PVC. SPP140 PE 100. OPSJON: Ca 500m nytt VA-anlegg i åker, hvor det er en del fortidsminner som må ivaretas i utførelsen. Hovedledninger SP160 PVC, VL 280 PE 100. Ca. 115m stikkledning fra hovedledninger for mulig påkobling. VL DN32 PE100 og SPP DN63 PE100.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: