Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Lund

Nybygg av pumpestasjon ved tannklinikk i Lund kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: