Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Klepp

Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av barneskole og idrettshall på Kleppe
BREEM: Very good og nullenergi bygg. Barneskole til 350 elever.
Nybygg av flerbolighus og matbutikk på Bryne
70 leiliheter och matbutikk i 1. etasje.
Nybygg av boliger i Klepp
Gnr/bnr: 10/82, 90. Industrivegen 1b og 1c. 24 stk rekkehus og et leilighetsbygg med 6 stk leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av rekkehus, flermannsboliger og eneboliger på Tjøtta, Klepp
Ca 70 daa. 2-3 etasjer. Gnr/bnr: 18/9,18/470, 18/541, 18/6, 18/111 og 18/438.
Nybygg av avlastings- og barnebustad med mere i Klepp
Barne- og avlastningsboliger (prosjekt 3240) - inneholder 2 barneboliger med tilhørende kjøkken/stue og arealer for personale. Bruttoareal ca. 270 m2. Videre inneholder bygg 1 seks avlastningsboliger + en treningsleilighet. I tillegg kommer kjøkken, oppholdsrom og diverse rom samt kontor/møterom for personale. Bruttoareal ca. 800 m2. Samlet bruttoareal for bygg 1 er ca. 1070 m2. I tillegg kommer utvendige boder ca. 30 m2. Bygget skal oppføres i en etasje + loft (ventilasjonsrom) på ca 60 m2. Skal bygges på samme tomt som Foreldreinitiativ.
Nybygg av rekkehus på Klepp
Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad. Bufellesskap (prosjekt 3242) - består av 7 leiligheter, hver med BRA ca. 67 m2. I tillegg inneholder bufellesskapet felles stue/kjøkken samt arealer for personale. Bruttoareal for bygg 2 er ca 915 m2. I tillegg kommer utvendige boder ca. 81 m2. Bygget skal oppføres i en etasje.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Tjøtta, Klepp
Ca 70 daa. Gnr/bnr: 18/9,18/470, 18/541, 18/6, 18/111 og 18/438.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: