Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Vormedal
Totalt 27 boliger fordelt på eneboliger og rekkehus. Forberedt for elbillading til alle boliger. Det skal etableres et pent parkareal sentralt i prosjektet med gateun rundt. 2-3 etasjer.
Nybygg av eneboliger i Karmøy, Kopervik, etappe 2-3
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 2-3.
Nybygg-, ombygg- og riving av videregående skole i Åkrehamn
Rogaland Fylkeskommune skal føre opp ett nytt bygg (bygg H) og rehabilitere to bygg (bygg F og C) ved Åkrehamn Vgs. Den eldste delen av bygg F skal saneres for å gjøreplass til nybygg (bygg H). Nybygget er på ca 890 m2 vil få 2 verkstedhaller, 5 klasserom,grupperom, toalett- og skifterom, renholdssentral og kontorer.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 2
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Oppgradering av hovedledningsanlegg på Åkrehamn i Karmøy
Karmøy kommune skal overføre avløpsvann fra Oliversbukt, Tjøsvoll, Tveitholmvgen og Sevland til ny utsllippskum og framtidig renseanlegg på Årabrot.
Nybygg av fritidsboliger i Kopervik
Gnr/Bnr: 2/177, 2/292
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Fortau og vegutbedring på Fv 852 Sævikvegen i Karmøy
350 m. ÅDT 1900 (Østhusneset)/2700 (Sævikvegen).
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Nybygg av veg i Kopervik
Gnr/bnr: 66/237 mfl. Adresse: Østrembruvegen 33A og B.
Nytt fortau på Fv 854 Vestre Veaveg i Karmøy
100 m. ÅDT 1900. Binder sammen boligområdet Fiskeberg med eksisterende fortausnett på Vea.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Heia-Breifjord i Karmøy
1400 m. ÅDT 11500. Behov for gang-og sykkelveg på begge sider. Rimeligere alternativ enn å bygge undergang. Skoleveg til Sevland skole.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandve
Infrastruktur for 7 boenheter.
Nybygg av renovasjonsområde og parkeringsplasser i Karmsund, Karmøy
Etablering av renovasjonsområde og 10 stk parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: