Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Haugesund

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av kontor-/næringsbygg i Smedasundet
Gnr/bnr: 40/11, 40/10, 40/1070, 40/95 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Masseutskifting og etablering av nytt VA-anlegg m.m i Haugesund kommune
Omfang av arbeidet blir å fjerne forurensing i grunnen, sortere ut avfall fra tidligere fyllplass. Etablere nytt VA-anlegg for hele området. Forespørselen vil også omfatte et parkeringsanlegg.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av svømmehall i Haugesund
Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid. Den kapasiteten som kommunen leier skal tildeles kommunens lovpålagte svømmeundervisning, samt til idrettsaktivitet.
Nybygg av leiligheter i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl.
Etablering av midlertidig bussterminal på Flotmyr i Haugesund
På Flotmyr i Haugesund skal det bygges en midlertidig bussterminal for passasjerer og sjåfører. Denne skal fungere som bussterminal inntil den nye terminalen litt lengre sørøst for tomten står klar. Perioden den midlertidige bussterminalen skal brukes er beregnet til 4-6 år
Nybygg av va-ledning i Fagerheim
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: