Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Haugesund

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av svømmehall i Haugesund
Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid. Den kapasiteten som kommunen leier skal tildeles kommunens lovpålagte svømmeundervisning, samt til idrettsaktivitet.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Planområdet omfatter et totalt areal på ca 6173 m2.
Nybygg av leiligheter i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: