Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Haugesund

Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Masseutskifting og etablering av nytt VA-anlegg m.m i Haugesund kommune
Omfang av arbeidet blir å fjerne forurensing i grunnen, sortere ut avfall fra tidligere fyllplass. Etablere nytt VA-anlegg for hele området. Forespørselen vil også omfatte et parkeringsanlegg.
Nybygg av terrasseblokker på Litlaskar i Haugesund
Litlaskar 22-28. Gnr/bnr: 33/233 og 255 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av eneboliger i rekke i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl.
Etablering av midlertidig bussterminal på Flotmyr i Haugesund
På Flotmyr i Haugesund skal det bygges en midlertidig bussterminal for passasjerer og sjåfører. Denne skal fungere som bussterminal inntil den nye terminalen litt lengre sørøst for tomten står klar. Perioden den midlertidige bussterminalen skal brukes er beregnet til 4-6 år
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Nybygg av va-ledning i Fagerheim
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: