Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Haugesund

Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 3
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
Ca. 30 mål. Byggeklare tomter. Gnr/bnr 148/79 og 947
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Planområdet omfatter et totalt areal på ca 6173 m2.
Nybygg av boliger og næring i Haugesund
500-600 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: