Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Hå

Nybygg av boligområde i Vigrestad
Gnr/Bnr: 76/733, 224.
Nybygg av boligområde i Sirevåg
2 tomter (12-16 boenheter).
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fylkesveg 44 i Hå kommune
Det skal bygges gang og sykkelveg langs Fv. 44 fra Bogsdalsvegen i retning Ogna til eksisterende gang og sykkelvei. Strekningen ca 500 m pluss det skal etableres 150 m med kabelgrøft og lysmaster mellom eksisterende gs-veg og Fv 44 sør mot Ogna.
Masseutskifting og steinløsing av næringstomt på industriområde i Hå kommune
Totalt areal som skal utskiftes er ca. 7000 m2 og det skal sette opp ca 410 m2 med mur.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: