Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hå

Nybygg av boliger i Hå, trinn 2 mfl
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boligområde i Vigrestad
Gnr/Bnr: 76/733, 224.
Nybygg av boligområde i Sirevåg
2 tomter (12-16 boenheter).
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
GS-veg langs Dysjalandsvegen, parsell Kvia- Lerbrekksvegen.
Etablering av vannledning i Skrettingland, Varhaug
2,8 km ledningsgrøft for vannledning, betongarbeid for trykkreduksjonsstasjon og kabelarbeider.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Brusand
2,5 meter bred og 430 meter lang.
Masseutskifting og steinløsing av næringstomt på industriområde i Hå kommune
Totalt areal som skal utskiftes er ca. 7000 m2 og det skal sette opp ca 410 m2 med mur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: