Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hå

Nybygg av boligområde i Vigrestad
Gnr/Bnr: 76/733, 224.
Nybygg av avlastningsbolig for barn og unge på Nærbø i Hå kommune
Oppføring av ny avlastningsbolig, renovering av eksisterende garasje, opparbeiding av uteområde, vei og parkeringsplasser.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
GS-veg langs Dysjalandsvegen, parsell Kvia- Lerbrekksvegen.
Etablering av vannledning i Skrettingland, Varhaug
2,8 km ledningsgrøft for vannledning, betongarbeid for trykkreduksjonsstasjon og kabelarbeider.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Brusand
2,5 meter bred og 430 meter lang.
Oppføring av nytt bygg for farlig avfall ved miljøstasjon på Nærbø i Hå kommune
Bygget skal være uisolert og uten oppvarming med unntak av varmebu som skal isoleres og utrustes med varmeovn. Varmeboden skal inneholde et innbruddsikkert vindu som gir god oversikt over utvendig sorteringsanlegg. Prosjektet skal prises med 2 stk opsjoner: Opsjon 1 : Halvtak med støpt plate på høyre side av bygg. Opsjon 2 : Halvtak med støpt plate på begge sider av bygg.
Masseutskifting og steinløsing av næringstomt på industriområde i Hå kommune
Totalt areal som skal utskiftes er ca. 7000 m2 og det skal sette opp ca 410 m2 med mur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: