Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Gjesdal

Nybygg av leiligheter og næring i Ålgård sentrum
Ladestasjoner i parkeringskjeller.
Etablering av boligområde i Kodlidalen i Gjesdal kommune
Gjesdal kommune har solgt 3 tomter i delfelt B3 og 1 tomt i delfelt B4 til Nordbohus Sandnes.
Nybygg av leiligheter til spesifikke brukergrupper i Ålgård sentrum
Bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum. De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg. Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene. I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter. 10 boliger primært rettet mot eldre. 6 boliger for yngre mennesker med behov for tilrettelagte boliger. I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på 4 tilrettelagte boliger.
Nybygg av flerbolighus i Gjesdal
Konsulent innen RiB er engasjert, ukjente for oss.
Fanggjerder på Fv 45 Rage (Ragsvatnet) i Gjesdal
Høyt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus
Bolting og nett på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 120m.
Skredvoll på Fv 45 Kleivanuten i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Etablering av fiberkabel i forbindelse med legging av ny hovedvannledning ved vannbehandlingsanlegg i Gjesdal
IVAR IKS har til intensjon å anskaffe fiberkabel av type PS-6S4M-2PU108-01-Y for bruk til distribuert fiber sensing, inklusive arbeider relatert til skjøting, verifisering og relevant bistand under leggingsarbeidet. Dette gjelder følgende: Leverandør Volue: - PS-6S4M-2PU108-01-Y.
Fangvoll på Fv 45 Rage i Gjesdal
Lavt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: