Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Eigersund

Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 2
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Etablering av ny overføringsledning til ny drikkevannkilde i Eigersund kommune
Ca. 2,5 km med 560 mm hovedvannledning i PE100, etablert som ledning under vann og i korte partier i grøft. Et borhull for 500 mm stålrør inntil 200 m.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Nybygg av boliger og garasjeanlegg i Eigersund
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres tre bolighus og garasjeanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: