Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eigersund

Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av kontor og verkstedbygg i Egersund
30 mål tomt. Gnr: 8 bnr. 280/431
Ombygging av stasjonsområde og nybygg av rådhus i Egersund
Usikkert prosjekt, kun på idéstadiet. Reguleringsplan for Eie-området pågår. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av boligområde på Eigerøy
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av tomannsboliger, enebolig og felles parkeringskjeller i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Etablering av landstrømanlegg på Kaupanes i Egersund
Dette omfatter 4 stk kai punkt i området Kaupanes, Kai-14 og på Bysiden i Egersund. Kai 26NO og to punkter på Kai-1DS.
Nybygg av idrettsanlegg samt driftsbygg i Egersund
Formålet med planen er å legge til rette for at deler området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: