Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eigersund

Nybygg av barneskole i Egersund
Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt riving av resterende eksisterende skolbygging. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.
Nybygg av kontor og verkstedbygg i Egersund
30 mål tomt. Gnr: 8 bnr. 280/431
Ombygging av stasjonsområde og nybygg av rådhus i Egersund
Usikkert prosjekt, kun på idéstadiet. Reguleringsplan for Eie-området pågår. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av tomannsboliger, enebolig og felles parkeringskjeller i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Nybygg av hyttefelt i Eigersund
Bygging av 2-4 hytter på eksisterende hyttefelt samt etablering av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.
Riving-og nybygg av boliger i Eigersund
2 to-mannboliger og 1 enebolig med felles parkeringskjeller. Riving av eksisterende enebolig og uthus / garasje og oppføring av tre nye bygninger med inntil fem boenheter.
Nybygg av idrettsanlegg samt driftsbygg i Egersund
Formålet med planen er å legge til rette for at deler området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: