Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bokn

Nybygg av energisentral og energibrønner i Bokn
Energisentralen er et frittstående nybygg på ca. 30 m2. På uteområdet skal det etableres 9 stk. energibrønner med dybde 250 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: