Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Bjerkreim

Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Etablering av hovedvannledning mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt i Bjerkreim
Prosjektet omfatter hovedvannledning med dimensjon 225 mm mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt. Over vannledningen skal det anlegges en gruset tursti/gangvei.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen II i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen I i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Støttemur på Fv 110 Nettland i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 670m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: