Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vang

Rassikring på E16 Kvamskleiva i Valdres i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Overbygg på Fylkesveg 293 Sandvike i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. 150m.
Omlegging og mur på Fylkesveg 293 Kviture i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Støtteforbygninger mm på Fv 53 Tyin hotell i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor høy.
Støtteforbygninger på Fv 53 Knuppen i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: