Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gjøvik

Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av boliger på Torke
70-80 enheter. Gjennomførelesetid: 3-5 år.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Gjøvikbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1
Nybygg av gang og sykkelvei i Gjøvik
Gnr/bnr: 179/12,179/46, 132/211.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca. 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av kraftverk i Gjøvik
7,15 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nytt maskinhus til nødstrømsaggregat ved Sykehuset Innlandet Gjøvik
Elektroarbeider leveres av rammeavtale entreprenør. Maskinhus for 2 nødstrømsaggregat. I første runde er det kun 1 aggregat som skal inn i maskinhuset. SHA - koordinator for prosjekteringsfasen: Cowi AS v/ Ivar Øvre. SHA – koordinator for utførelsesfasen (KU) er byggeleder/Ivar Øvre.
Bredbåndsutbygging i Oppland
Biristrandvegen, Birivegen, Øverbygdsvegen, Båbergsgutua, Øverbygdsvegen, Lierengvegen, Finstadvegen, Dempavegen, Kjensetgutua, Stuvengvegen og Kragebergvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: