Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Oppland fylke

Dovre (2)
Etnedal (1)
Gausdal (6)
Gjøvik (42)
Gran (17)
Jevnaker (10)
Lesja (2)
Lom (3)
Lunner (17)
Nord-Fron (7)
Ringebu (15)
Sel (5)
Skjåk (3)
Sør-Fron (4)
Vang (6)
Vågå (3)
Øyer (10)
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 1100 hytter i området.
Nybygg av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer
Ca. 100-200 boenheter og 20.000 m2 med handel.
E6 i ny trasé, 2-feltsv m/midtrekkverk, forbikjøringsfelt, Ringebu-Otta etappe 2 av 3
2. utbyggingsetappe av E6 Ringebu-Otta, delstrekning 1. Ca. 10 km.
Nybygg-og ombygging av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer, trinn 3
Ombygg av 6000 m2 med handel. Nybygg av 14000 m2 handel og 2000 m2 med boliger. Ca 20-25 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Solavskjerming: Scandic Markiser AS. Baderomkabiner; Part AB. Metallarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske AS. Kontaktperson: Per Ivar Nordnes. Metallarbeider: Ha-Mek prosjekt AS Kontaktperson: Geir Mortensen. Gnr/bnr 200/6, 1569, 1057, 1938 mf.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av helsetun i Heggenes
18 omsorgsleiligheter og 36 institusjonsplasser. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Utbygging av sentrumsområde i Hov
Gnr/bnr: 43/1, 43/34, 43/111, 60/13, 60/45, 60/47, 61/11, 61/12, 61/49, 61/91 og 303/1.
Nybygg av boliger på Gjestrumsfeltet øst i Vestre Toten
Gnr/bnr: 65/3, 99, 105, 145, 150, 151 og 161.
Nybygg av boliger i Kapp
Gnr/bnr: 99/10, 18, 70 mfl.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 1
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 250-300 leiligheter.
Riving av skole og nybygg av boliger på Brandbu i Gran
Gnr/bnr: 67/17, 23, 24, 25, 30 og 47 mfl.
Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger. Gnr/bnr: 53/13, 75.
Nybygg av hytter på Høgsvea i Øyer
60-80 stk hytter. Gnr/bnr: 130/1, 130/3, 131/1, 132/1, 135/3, 140/1, 141/1, 140/3.
Utbedring av E16 Fagernes-Øylo, del Fagernes syd-Hande
Ulykkespunktene Ulnes nord, Røn og Reiesvingen
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av hytter på Kvitfjell i Ringebu
Ca 88 daa. Gnr/bnr: 102/1, 103/1, 104/1.
Nybygg av boliger i Kolbu
40-60 stk boenheter fordelt på firemannsboliger, rekkehus og kjedet eneboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Aurdal
12-16 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 10-30 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 136-138.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Solhøgda, trinn 1
25 stk boenheter i byggetrinn 1. Totalt 60-70 stk boenheter fordelt på 3-4 bygg. Aluminiumsdører; Østlandske Fasadeteknikk. Gulvsparkling; Mjøs-Produkter. Lås & beslag; Dorma Kaba. Oppmåling; Bangs Oppmåling. Rekkverk; Ha-Mek. Solskjerming; Scandic Markiser. Badekabiner; Part. Byggvarer; Optimera. Tredører; Jeld Wen. Ståldører; Daloc. Genvinning byggavfall; Østlandet Gjenvinng. Maskiner og utstyr; Ramirent. Kledning og terrasser; Talgø- Møre Royal.
Nybygg av hytter på Beitostølen i Øystre Slidre
Mellom Garlivegen og parkeringsplassen på Garli.
Nybygg av flerbolighus i Lillehammer
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Øran Vest. Kontaktperson: Jan Erik Brevik.
Nybygg av lavblokk i Solhøgda, trinn 2
3-5 etasjer. Solavskjerming: Scandic Markiser AS.
Nybygg av administrasjons- og servicebygg i Lillehammer
Totalt areal som er tenkt oppført i massivtre, er i størrelsesorden 1200-1500 m2.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk i Jevnaker
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Vinstra
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av brannstasjon på Raufoss i Vestre Toten
Skal bygges på Rådhusvartalet tomten.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av hyttefelt på Skei
Flere grunneiere.
Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakke) i Østre Toten
1400-1500 kvm. Antall etasjer ikke fastsatt. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Nybygg av barnehage i Søndre Land kommune
Totalt 96 plasser fordelt på 4 avdelinger.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Nybygg av hytter i Søbekkseter, Bagn
145 nye tomter for fritidsbebyggelse.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Raphamn i Sel
Ca 80 daa. Gnr/bnr: 251/1, 66.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: