Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Vestvågøy

Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Nybygg av flerbrukshall med treningsrom og garderober ved eksisterende idrettsanlegg i Leknes
Nye Lekneshallen kobles til eksisterende svømmehall og idrettshall.
Nybygg av VA-ledning i Gravdal
Fase 1 kommer etter fase 2.
Rassikring/fangvoll på Fv 994 Eggumura II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Rassikring på Fylkesveg 815 Klauva i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middles. 1100m.
Rassikring på Fv 815 Valbergrua I i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: