Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vestvågøy

Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Fylkesveg 817 fortau Ytre Stamsund, Steinekrysset-Hartvågen
Ca. 2 km. Fortsettelse fra prosjektet Dampskipskaia-Steinekrysset (utført). Byggeplan ferdig. Utlysning av entreprise avhenger av bevilgninger.
Etablering av fortau fra Langhaugen til Ægirs i Leknes
I forbindelse med utbyggingen av Breidablikk II.
Etablering av midlertidig administrasjonsbygg/brakke ved skole i Vestvågøy
Midlertidig kontorbygg til administrasjon og lærere ved Ballstad barne- og ungdomsskole. 2-3 etasjer. Bygningen skal leies, i første omgang i 2 år.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestvågøy kommune
Totalkostnad 0,9 mnok for utbygging av bredbånd i Haukland, Vik og Uttakleiv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: