Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Vestvågøy

Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Nybygg av kontorbygg med garasjeanlegg og parkeringsplass i Vestvågøy kommune
Oppføring av kontorbygg tilpasset ca 50 arbeidsplasser. Prosjektet vil også inneholde et mindre garasjeanlegg, avskjerming av utvendig lagerområde samt etablering av parkeringsplasser for ansatte og besøkende. 2000 - 2400 m2.
Ny-og ombygg av vannledninger i Gravdal
Haugheia høydebasseng og frem til Leirelva på Gravdal, dvs. om lag 1 550 m med ny hovedvannledning i Ø315 PE. Parallelt med hovedvannledninga skal det legges en abonnentledning fra Haugsmyra til Leirelva. I tillegg vil dette prosjektet omhandle sanering av eksisterende avløpsledninger (fellessystem) på samme ledningsstrekk, dvs. Haugsmyra - Leirelva. Her skal det legges til rette for fremtidig separering, med utbygging av spill- og overvannsledninger, totalt ca. 1 000 m med nytt avløpsanlegg.
Nybygg av vannledninger i Gravdal
Vannforsyning Haug. Ca 1 250 m med ny hovedvannledning i PE 100. Dessuten legges det ekstra ledning for utspyling ved avslutningen av ovennevnte ledning frem til nærmeste bekk, PE 100, i 150 m lengde.
Etablering av hovedavløpsnett i Vestvågøy kommune
Etablering av hovedavløpsnett mellom Leknes og Storeidøya, inkl. overvannshåndtering i området omkring Leknessletta/Mjånesveien.
Rassikring/fangvoll på Fv 994 Eggumura II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Rassikring på Fylkesveg 815 Klauva i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middles. 1100m.
Rassikring på Fv 815 Valbergrua I i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Nordland Nord
Sammen fem ladesteder ved Skogvatnet (Bjørnfjell), Steigen, Gullesfjord/Lofastkrysset, på strekningen Risøyhamn/Andenes og på strekningen Gimsøystraumen bruk – Reine på Vestvågøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: