Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vefsn

Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Renovering av leiligheter samt riving og nybygg av boder/carport i Vefsn kommune
Håreks gate 13 er inndelt i 3 fløyer som hver har tre boenheter pr etasje. Samtlige skal renoveres med nytt elektrisk anlegg og sprinkelanlegg. For å sikre rømningsvei skal balkongene på byggets bakside knyttes sammen og rømningstrapper skal settes opp på begge endene av balkongrekka. Dagens boder på byggets fremside skal rives og nytt tilbygg skal settes opp,- en carport på ca 3x25m, inkl tre lukkede boder.
Etablering av flyttbar bolig i Vefsn kommune
Vefsn kommune har behov for en liten bolig (BRA ca 40m2) egnet for utagerende person. Boligen må være flyttbar, da den skal kunne flyttes til annen lokasjon.
Etablering av toalettbygg til rasteplass i Vefsn kommune
Felleskontrakt for: E6 Øvre Repparfjorddalen, Knutlia og Sommerset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: