Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vågan

Riving av kjølelager og nybygg av hotell i Svolvær
250 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Kabelvåg, trinn 2
Gnr/bnr 14/25, 14/13, 14/37, 14/38 mfl
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Nybygg av leiligheter og forretning i Kabelvåg havn
3-6 etasjer. 15-17 byggemåneder.
Nybygg av rorbuenheter, kai mm i Henningsvær
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Utbygging av avløpssystem rundt Garsosen i Svolvær
Det skal bygges ca. 1100 m selvfallsledning for spillvann, ca. 2740 m avløpspumpeledning i sjø, ca. 400 m avløpspumpeledning på land og 6 stk. avløpspumpestasjoner med overløp til Garsosen. Det skal i tillegg bygges ca. 750 m ny vannledning og 600 m ny overvannsledning, hovedsakelig i samme grøft som avløp. Opsjon på trasè 8-11.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av rorbuer i Vågan
Godkjent regulering.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Ny døgnhvileplass i Bjerkvik-Svolvær-(Leknes)
Antall plasser er ikke avklart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: