Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Vågan

Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rassikring på Fylkesveg 864 Kamman i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 1150m.
Utvidelse av oppvekstsenter i Vågan kommune
Prosjektet omfatter utvidelse av Strauman oppvekstsenter for å legge til rette flere undervisningslokaler.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
1 tomt gjenstår. Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Rassikring på Fylkesveg 864 Hersjeryggen i Vågan
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 710m.
Rassikring på Fylkesveg 816 Sørfjellet i Vågan
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor lav. 355m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: