Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vågan

Omlegging av veg i tunnel på E10 Rørvikvatnet i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1255m.
Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.
Nybygg av kaianlegg i Svolvær
Dersom avtale inngås med transportselskaper/aktører som vil etablere seg i området vil det bli utlyst til kaibygging.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Nybygg av rorbuer i Vågan
Godkjent regulering.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Utvidelse av oppvekstsenter i Vågan kommune
Prosjektet omfatter utvidelse av Strauman oppvekstsenter for å legge til rette flere undervisningslokaler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: