Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Tjeldsund

Nybygg og oppgradering av brannstasjon ved brannskolen i Tjeldsund
2-3 etasjer. 5-6 huskroppar. 3000-4000 kvm BTA.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Nybygg av transformatorstasjon på Boltås i Tjeldsund
2 x 30 MVA 132/22 kV transformatorer. Skal levere strøm for fremtidig utvikling i regionen rundt Evenes lufthavn.
Nybygg av leiligheter i Evenskjer Syd
27 stk byggeklare tomter.
Etablering av boliger utenfor basen i Tjeldsund
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Rassikring/fanggrøft på Fylkesveg 825 Strætelia i Skånland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 791m.
Nybygg av sentrallager i Ramsund
Oppføring av yttervegger, tak og bærende konstruksjoner.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av boligfelt i Tjeldsund kommune
Ca. 123 dekar. Ca 30 - 35 enebolig tomter, ca 2 rekkehus og leilighetsbygg i 3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: