Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sortland

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av leiligheter i bydel Sortland, trinn 2.
20-25 boenheter skall bygges i trinn 2.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av eneboliger i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Etablering av renseanlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Avløp renseanlegg ved Nortura.
Nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 2
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E02 som omfatter ferdig asfaltert vei ca 450 m m/belysning, bygging av VA-anlegg ca 700 m.
Opparbeidelse av avløpsanlegg på Holmstad i Sortland kommune
Opparbeidelse av nytt avløpsanlegg med slamavskiller på Holmstad. To overvannskanaler skal renskes og åpnes.
Etablering av bredbånd i Sortland, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Installasjon av gatelys på Vestmarka i Sortland
Hangstadveien, Øvre Selnesvei og Nedre Selnesvei.
Installasjon av gatelys på Vestmarka i Sortland
Deler av Skytterveien, Oppslåttveien, Idrettsveien og Heiveien.
Etablering av nye gatelys i Sortland kommune
Nye gatelys lange en strekning på ca 1,3 km. Levering og montering av alt materiell over bakken. Tilkoblinger mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: