Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sortland

Nybygg av raudåtefabrikk på Holmen industriområde i Sortland
Fabrikken vil ha en kapasitet på 7000 tonn råstoff. Fabrikken skal produserer Omega-3-olje av raudåte.
Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Eiendom har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom. 80 parkeringsplasser.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning F
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger på Kjerringnes
10 eneboligtomter og 4 blokker à 4 leiligheter.
Etablering av sorteringsmaskin i Sortland
Reno-Vest Produksjon AS skal kjøpe inn én sorteringsmaskinen med sorteringsklype for avfallshåndtering. Maskinen skal brukes til sortering av restavfall og lasting av biler, samt håndtering av alle andre avfallstyper. Maskinen skal også være utstyrt med en stor sorteringsklyp. Maskinen må egne seg godt til alle bruksområder på et avfallsanlegg. Sorteringsmaskinen må oppfylle alle myndighetskrav og andre godkjenninger slik at den kan tas i bruk ved overlevering.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: