Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sortland

Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av eneboliger i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av pumpestasjon på Myrland i Sortland
Fellesutlysning for: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Oppgradering av renseanlegg på Strandskog i Sortland
Fellesutlysning for: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 2
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E02 som omfatter ferdig asfaltert vei ca 450 m m/belysning, bygging av VA-anlegg ca 700 m.
Utbedring av vei i nordre del i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av Markveien nordre del inkl. kulverter, gang/sykkelvei og ny vannledning.
Etablering av renseanlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Avløp renseanlegg ved Nortura.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler. Ca 2-4 enheter i trinn 4.
Etablering av ny hovedvannledning i Sortland kommune
Erstatte en gammel hovedvannledning i en lengde av ca 500 meter. Ledningen ligger mellom Fv 82 og den parallelle sykkel/gangveien, eller delvis under GSV. Asfaltering sker vår 2021.
Etablering av overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Fellesutlysning for: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Etablering av overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog i Sortland
Fellesutlysning for: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Bredbåndsutbygging i Sortland
Holmstaddalen og deler av Holmstaden.
Installasjon av gatelys på Vestmarka i Sortland
Hangstadveien, Øvre Selnesvei og Nedre Selnesvei.
Installasjon av gatelys på Vestmarka i Sortland
Deler av Skytterveien, Oppslåttveien, Idrettsveien og Heiveien.
Etablering av nye gatelys i Sortland kommune
Nye gatelys lange en strekning på ca 1,3 km. Levering og montering av alt materiell over bakken. Tilkoblinger mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: