Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Saltdal

Oppsetting av gjerde, Saltdalen 2020/2021
Arbeidene som etterspørres er inngjerding av sporet på strekningen Kjemåga (km 609,9) og nordover til Rusånes tunnel (km 625,9), og utbedring av eksisterende inngjerdinger på strekningen Lønsdal (km 602,1) til Kjemåga (km 609,9).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: