Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Sømna

Utbygging av bredbånd i Sømna
Områder i Sømna kommune: er 3b, 4b, 5b, 6c, 7d, 10b, 12, 13, 14, 16, 17b, 18, 19 og 20. I tillegg bes det om opsjon på område 17. Fellesutlysning for områder i: Leirfjord, Lurøy og Sømna kommuner. Total kostnad: 100 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: