Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sømna

Opparbeidelse av gangfelt i Sømna kommune
Opparbeiding av gangfelt i krysset Vestabergveien/Berg skole (kryss nord), samt krysset ved Coop Prix (kryss midt) på Berg i Sømna kommune. Kryssene skal strammes opp med kantstein og tydelige gangfelt. I tillegg skal gangfelt over Fylkesvei 17 i kryss nord anlegges som fartshump. Arbeidet medfører også asfaltering, legging av varselfelt og oppmerksomhets linjer. Begge gangfeltene skal også ha intensivbelysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: