Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Rana

Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av gang- og sykkelvei, gatelys, VA-ledninger og pumpestasjon i Mo i Rana, del 2
Gang- og sykkelveg, veg ca 1200 meter, hovedledninger for vann, spillvann og overvann på deler av strekningen på til sammen ca. 960meter og 1 avløpspumpestasjon.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av hytter i Kvalnes
Totalt 18 tomter.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: