Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Rana

Ny kraftledning i Mo i Rana
Tidlig prosjekt på idéstadiet. Antatt byggestart.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av vannkraftverk i Rana
55,00 GWh. 15 MW. Ca 5 km vei.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ofotbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett(230v-22kv) i Rana
Ny tiltakshaver. Søknad om konsesjon skal sendes inn til NVE. Produksjon; 8,5 GWh. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9A - Rør-prosess, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Etablering av målestasjon på Dunderlandsbanen i Nordland
Målestasjonen ved Dunderlandsbanen skal benyttes til å måle de sporkreftene som sporet blir påfør av i forbindelse med togpassasjer. Det er svært viktig for Bane NOR i tiden fremover å kunne dokumentere de sporkreftene som oppstår når passerer stasjonsområdet og områder utenfor stasjonen for å kunne benytte disse målingene for å redusere vibrasjon mor bebyggelsen. Målestasjonen skal leveres og monteres ved Skonseng stasjon, og en målestasjon ca. 1 – 2 km. sør for stasjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: