Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Rødøy

Rassikring/fanggrøft på Fylkesveg 17 Årnes i Rødøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor middel. 384m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: