Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Narvik

Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Riving og nybygg av videregående skole på Frydenlund i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Ny kai i Narvik
150m lengde. Projektering: WSP Sverige , Gävle
Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet. 1,2 km.
Riving og nybygg av deler av kai på Fagernes
Deler av kaien skal rives og erstattes med ny.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av forsamlingshus i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 63 dekar.
Nybygg av barnehage i Beisfjord, Narvik
4-avdelings barnehage. Planområdets størrelse ca 9.2 daa, hovedformål ca 3.8 daa.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: