Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Narvik

Nybygg av sykehus på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet. 1,2 km.
Nybygg av helsehus i Narvik
Helsehuset skal bygges vegg i vegg med nytt UNN Narvik.
Nybygg av hytter i Narvik
Grunneier: Bjarne Fossheim og Benthe Fossheim Andersen.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Etablering av molo, flytebrygge og infrastruktur på Fornes i Ballangen
Prosjektet omhandler bygging av molo, flytebrygge og infrastruktur (vei og vann til molo). (Ballangen kommune vil inngå i Narvik kommune fra årsskiftet 2019/2020.)
Nybygg av boliger og næring i Narvik
Gnr./bnr. 10/211, 10/310, 10/228, 10/504, F1, 10/224, 10/505, 10/508, 10/223, 10/177, 10/488, 10/328, 10/327, 10/309, 10/576.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Nybygg av boliger i Narvik
Gnr/bnr: 39/379, 39/381, 39/389, 39/1670, samt del av 39/1479.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: