Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Meløy

Fangvoll og fangdam på Fv 17 Holandsvika i Meløy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, løsmasse. flom. Skredfaktor middels. 899m.
Nybygg av småhus i Ørnes, Meløy kommune
Det planlegges 2 boenheter med eget bad, soverom og stue med kjøkken. Hver boenhet har en utvendig bod via takoverbygd inngangsparti. Teknisk rom for varmtvannstank, ventilasjon etc. er også tilgjengelig med dør utenfra (tilgang er tenkt kun for teknisk personell). Hele bygningen er konstruert for hardbruk.
Rassikring på Fylkesveg 452 Oldra i Meløy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 299m.
Rassikring på Fv 452 Kvitrona i Meløy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 45m.
Etablering av bredbånd i Meløy, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: