Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Lurøy

Nybygg av boliger ved Sandmelan på Aldersundet i Lurøy kommune
Oppføring av 4 boenheter ved Sandmelan i Aldersundet. Prosjektet består av 3 små boenheter og en større boenhet. Hver boenhet kan være frittstående bygg, men tilbyder kan også tilby 4 leiligheter i rekke, to tomannsboliger på ett plan, eller horisontaldelt 4-mannsbolig.
Etalering av flytekai med gangvei i Lurøy
Flytebrygger skal etableres på Træna i Træna kommune, Lovund i Lurøy kommune og Reine i Moskenes kommune. På Træna er kaien tenkt til anløp av referansefartøy Fredrikke Tønder Olsen og Sanna, på Lovund er det tenkt til anløp av Fredrikke Tønder Olsen, og på Reine er det tenkt til et helelektrisk fartøy på ca 24 meter. På Reine er ikke fartøyet bygd enda, og det vil ikke være nødvendig med et stort ladetårn på flytekaien. Flytekaiene må dimensjoneres for en levetid på 30 år. Det vil være flere daglige anløp på kaien det vil foregå nattlige på alle kaiene.
Utbygging av bredbånd i Lurøy kommune
Områder i Lurøy kommune: Tonnes, Konsvik, Kvina, Lia, Aldersund, Stokkvågen. Det bes også om opsjoner på følgende områder: Hestmona, Aldra, Vatna, Sila, Olvik, Breivika og Myran. Kostnad: 12 mnok. Fellesutlysning for områder i: Leirfjord, Lurøy og Sømna kommuner. Total kostnad: 100 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: