Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Leirfjord

Nybygg av rorbuer og småbåthavn ved Leirfjord
Detaljregulering er vedtatt. GNR/BNR: 40/5,40/18,40/24,40/26 m.fl
Nybygg av 22kV linje i Leirfjord og Dønna kommune
Entreprisen består av to del strekninger, en fra Meisfjord fra og med eksisterende M005 og til Kjerringvik til og med sammenkobling til sjøkabel, den andre fra og med sjøkabelmast M 079 og til og med endemast M0098 Med kabler i grøft inn til Bjørn koblingsstasjon.
Nybygg av gang og sykkelvei fra Leland til Slettan i Leirfjord
Gnr. 58, bnr. 2, 19, 37, 41, 58, 74, 280, 213, 214, 215, 382, 411, 429 og gnr. 113, bnr. 1.
Utbygging av bredbånd i Leirfjord kommune
Områder i Leirfjord kommune: Leland-Toventunellen og Tovåsen i Leirfjord kommune. I tillegg ønskes opsjon på områdene Fagervikveien 13-127, Fagervikveien 131-240, Kvitting samt sambandskabel Leland-Kvitting. Kostnad: 6,5 mnok. Fellesutlysning for områder i: Leirfjord, Lurøy og Sømna kommuner. Total kostnad: 100 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: