Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lødingen

Nybygg av vannverk/høydebasseng i Rinøy
Tidlig og usikkert prosjekt.
Etablering av nye forsyningsledninger for råvann i Lødingen, del 1
Det skal etablerers nye forsyningsledning for råvann i Lødingen vannverk. Den nye traseen er fra kum 1046 (VK3) til dagens demning i Hamndalen (VK1). Denne delen av traseen er anslagsvis 1000 m lang. Det skal legges ny vannledning fra VK1 til Hyttevatnet.Vannet som det skal etableres nytt inntak i, ligger på kote 292 m.o.h. Traseen vil være ca. 850 m for borring i fjell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: