Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Hamarøy

Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, E6 Bognes
Det planlegges for bygging av fortau på begge sider av planområdet, åtte oppstillingsfelt for kjøretøy, autopass, nye rabatter mellom vegløpene, parkeringsplass, teknisk bygg og servicebygg med tilhørende venterom og toaletter. Det planlegges for to ilandkjøringsfelt og en påstigningslomme.
Tilrettelegging for lavutslipp ferjekaier, Riksveg 827 Drag
Det planlegges to parkeringsplasser, oppstillingsfelt for kjøretøy tilsvarende 120 pbe, ett frispor, teknisk bygg og servicebygg med venterom og WC, autopass og to ilandkjøringsfelt. Det tilrettelegges for separat adkomstvei til småbåthavn, hurtigbåthavn og parkeringsplassen.
Etablering av bredbånd i Hamarøy, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Rassikring/rasfanggjerde på Fv 7528 Egedal i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor middels. 70m.
Utbygging av bredbånd i Hamarøy kommune
Denne delkontrakten gjelder Hamarøy kommune, og dekker følgende områder: - Bognes - Korsnes. - Buvåg - Hamsund. - Djupvika. - Finnøy - Straumsnes. - Musken. - Ness - Liland. - Tranøy Hamlot.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: