Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av fortau langs Haugveien i Hadsel
Fra krysset Solstien til krysset Vikaveien. Ca 650 meter.
Etablering av fortau og kryssløsning i Stokmarknes
Fra Richard Withs gate til V.D. Hals gate og kryssløsning Lensmansveien.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Rehabilitering av ballbinge ved skole i Hadsel kommune
Det er totalt 4 (fire) ballbinger som skal renoveres. Felles utlysning for ballbingene lokalisert ved kommunens skoler. 2 stk ved Melbu skole, 1 stk ved Sandnes skole og 1 stk ved Strønstad skole. Mål på ballbingene er: Ballbinge 1: 21x13 m. Ballbinge 2: 21x13 m. Ballbinge 3: 21x13 m. Ballbinge 4: 20x13 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: