Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hadsel

Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Etablering av infrastruktur for bolig- og hyttefelt på Hennes (Hinnøya) i Hadsel kommune
Det inngår opsjon på tilsvarende etablering av tilgrensende hyttefelt.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Ny strandpromenad mellom Nordneskaia og Børøybrua, Stokmarknes
Planen er at strandpromenaden skal gå langs havet fra Nordneskaia, forbi gamle Finnmarken, og langs Rødbrygga helt til Børøybrua. Den vil gå videre over Børøybrua til skulpturene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: