Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Grane

Nybygg av helsetun i Grane kommune
24 pasientrom og 8 bemannede boliger. Uteområde ca 9100 m2.
Nybygg av kraftledning og transformatorstasjon i Hattfjelldal
132 kV Kraftnett Røssvatn, tilknytning Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk.
Bredbåndsutbygging i Nordland
Fellesutlysning for: Sømne-, Leirfjord-, Hemnes-, Hattfjelldal-, Grane- og Bø kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: